Mentale weerbaarheid

Is mentale weerbaarheid trainbaar? ABSOLUUT!

Mentale weerbaarheid is zeer zeker te versterken door concrete training.

​Mentale weerbaarheid is het unieke vermogen van mensen, om door kennis, inzicht en bewustzijn, de eigen mentale processen te onderzoeken en desgewenst aan te passen om tot een ander of beter persoonlijk resultaat te komen.

De handvatten die je aangeboden krijgt in de trainingen geven meer veerkracht om kwaliteiten te optimaliseren en gedrag bij te sturen. Dit geeft meer controle op zaken die stress veroorzaken. Hierdoor ervaar je meer energie, heb je meer overzicht, kun je helder denken, heb je meer controle op emoties, versterk je de verbinding met de omgeving, etc.

Te denken valt aan:

 • Speedtraining
 • 3 daags basisprogramma mentale weerbaarheid
 • Coaching
 • Trainer mentale- en morele weerbaarheid
 • Coach Professionele weerbaarheid & empowerment
 • Workshops:
  Interactieve workshop van 1 dagdeel, over brein en stress, hartcoherentie etc.
 • Doorlopende programma’s met periodieke herhalingsdagen:
  Jaarlijks worden er een aantal borgingsdagen aangeboden. Leerinhouden worden herhaald d.m.v. nieuwe werkvormen en er worden skills en kennis toegevoegd. De teamproblematiek of andere ontwikkel- en/of leervragen van de klant zijn leidend bij het vraaggestuurd ontwerpen van dit leeraanbod.
 • Thematische trainingen:
  Bijvoorbeeld: training rondom gedrag van een specifieke cliënt, spanningscontrole, gijzeling, briefen en debriefing, begeleiding en opvang, incidentmanagement, effectief vergaderen, etc.

Waarom Kameleon!

 • Training VOOR praktijkmensen DOOR praktijkmensen
 • Direct toepasbaar in de beroepspraktijk
 • Meer dan 15 jaar ervaring in training / coaching & opleiding 
 • Ontdek de kracht en veelzijdigheid van ons weerbaarheidsmodel: 'De trechter van ruimte en tijd'
 • Gestoeld op wetenschappelijke modellen en inzichten
 • Sluit aan op eigen unieke beleving en verruimt het handelingsrepertoire onder druk
Kunnen we ergens mee helpen?

Informeer vrijblijvend

Bericht / opmerkingen
logo CRKBO Kameleon is CRKBO geregistreerd waardoor ons scholingsaanbod is vrijgesteld van BTW