Speedtraining

Kort trainingsprogramma van 1 dag incl. praktijk:

Resultaten: De deelnemer....

 • begrijpt de werking van het driedelig brein en de mogelijkheden en beperkingen die daaruit voorkomen op zintuiglijk, motorisch, cognitief en emotioneel gebied;
 • begrijpt de 'Trechter van ruimte en tijd' als weerbaarheidsmodel voor het nemen van regie, het reguleren van gedrag en spanning en het herstellen vanuit een spanningsvolle situatie. Het uitgangspunt is 'Gedrag beïnvloedt gedrag';
 • heeft kennis van de uiterlijke en gedragsmatige kenmerken van verschillende soorten grensoverschrijdend gedrag en kan deze rubriceren op basis van het driedelig brein;
 • heeft inzicht in de toepasbaarheid van de interventiemethoden op de verschillende soorten grensoverschrijdend gedrag;
 • krijgt meer zicht op de eigen persoonlijke grenzen en kwaliteiten bij blootstelling aan spanningsvolle situaties met grensoverschrijdend gedrag binnen de eigen werksituatie;
 • reflecteert vanuit deze kennis op het eigen gedrag en op kansen voor preventie en de-escalatie in de eigen beroepspraktijk;
 • ervaart de meerwaarde van het kunnen toepassen en het beheersen van de interventiemethoden, als basis voor het reguleren van spanning van zichzelf en de ander.

Terug naar het overzicht

Waarom Kameleon!

 • Training VOOR praktijkmensen DOOR praktijkmensen
 • Direct toepasbaar in de beroepspraktijk
 • Meer dan 15 jaar ervaring in training / coaching & opleiding 
 • Ontdek de kracht en veelzijdigheid van ons weerbaarheidsmodel: 'De trechter van ruimte en tijd'
 • Gestoeld op wetenschappelijke modellen en inzichten
 • Sluit aan op eigen unieke beleving en verruimt het handelingsrepertoire onder druk
Kunnen we ergens mee helpen?

Informeer vrijblijvend

Bericht / opmerkingen
logo CRKBO Kameleon is CRKBO geregistreerd waardoor ons scholingsaanbod is vrijgesteld van BTW