3 daags programma Mentale weerbaarheid

Basistraining voor teams, nieuwe medewerkers en management:

Dag 1
Resultaten: De deelnemer.....

 • begrijpt de werking van het driedelig brein en de mogelijkheden en beperkingen die daaruit voorkomen op zintuiglijk, motorisch, cognitief en emotioneel gebied;
 • begrijpt de 'Trechter van ruimte en tijd' als weerbaarheidsmodel voor het nemen van regie, het reguleren van gedrag en spanning en het herstellen vanuit een spanningsvolle situatie. Het uitgangspunt is 'Gedrag beïnvloedt gedrag';
 • heeft kennis van de uiterlijke en gedragsmatige kenmerken van verschillende soorten grensoverschrijdend gedrag en kan deze rubriceren op basis van het driedelig brein;
 • heeft inzicht in de toepasbaarheid van de interventiemethoden op de verschillende soorten grensoverschrijdend gedrag;
 • krijgt meer zicht op de eigen persoonlijke grenzen en kwaliteiten bij blootstelling aan spanningsvolle situaties met grensoverschrijdend gedrag binnen de eigen werksituatie;
 • reflecteert vanuit deze kennis op het eigen gedrag en op kansen voor preventie en de-escalatie in de eigen beroepspraktijk;
 • ervaart de meerwaarde van het kunnen toepassen en het beheersen van de interventiemethoden, als basis voor het reguleren van spanning van zichzelf en de ander.

Dag 2
Resultaten: De deelnemer.....

 • wordt zich bewust van de eigen mogelijkheden om uitdagingen of problemen effectief het hoofd te bieden zonder daarbij afhankelijk te zijn van de ander;
 • kent de pijlers van de mentale weerbaarheid en kan deze vertalen naar concreet toepasbare mentale tools;
 • kent de kracht van de aangeboden mentale tools en wordt in staat gesteld deze te toetsen aan persoonlijke vraagstukken rondom weerbaarheid; 
 • leert altijd op zoek te gaan naar waar de 'plus' voor de situatie te vinden is, zowel proactief als reactief;
 • leert dat als deze zichzelf goed voelt, hij/zij daardoor alerter af kan stemmen op de signalen en behoeften van anderen.

Dag 3
Resultaten: De deelnemer.....

 • kan het belang van emotioneel herstel na een indrukwekkende gebeurtenis onderbouwen en kan uitleggen wat dat betekent voor het faciliteren van herstel bij zichzelf en collega’s;
 • kan door inzicht in de oorsprong van emoties collega’s ondersteunen, waardoor de collega op een veilige manier zijn kwetsbaarheid en daaruit voortkomende vragen en behoeften kan onderzoeken;
 • is beter in staat om vroegtijdig signalen bij collega’s en het team op te merken en weet hoe dit te verkennen en bespreekbaar te maken;
 • kent de verschillende communicatiestijlen en -voorkeuren en weet hoe deze hem/haar effectiever kunnen maken in de communicatiestrategie en het gespreksrepertoire;
 • krijgt inzicht in elkaars kwaliteiten en valkuilen en op welke wijze deze elkaar kunnen versterken of tegenwerken;
 • krijgt handvatten om vanuit respectvolle communicatie verbindend samen te werken.

Terug naar het overzicht

Waarom Kameleon!

 • Training VOOR praktijkmensen DOOR praktijkmensen
 • Direct toepasbaar in de beroepspraktijk
 • Meer dan 15 jaar ervaring in training / coaching & opleiding 
 • Ontdek de kracht en veelzijdigheid van ons weerbaarheidsmodel: 'De trechter van ruimte en tijd'
 • Gestoeld op wetenschappelijke modellen en inzichten
 • Sluit aan op eigen unieke beleving en verruimt het handelingsrepertoire onder druk
Kunnen we ergens mee helpen?

Informeer vrijblijvend

Bericht / opmerkingen
logo CRKBO Kameleon is CRKBO geregistreerd waardoor ons scholingsaanbod is vrijgesteld van BTW