Over Kameleon

Uniek concept van Kameleon
Het trainingsaanbod van Kameleon is door praktijkmensen ontwikkeld op basis van de neurofysiologie van angst, agressie en presteren onder druk. Het driedelige menselijke brein is daarbij de fundering voor het beschouwen van gedrag. Het rationele-, emotionele- en reptielenbrein in interactie. Het door Kameleon ontwikkelde model voor gedrag, ‘De trechter van ruimte en tijd’ spiegelt menselijk gedrag op verschillende niveaus van spanning en laat zien waar kansen liggen voor; preventie, de-escalatie, controle, herstel en onderzoekend leren.

Het concept van Kameleon is geboren uit een sterke behoefte om trainingen te ontwikkelen waar mensen zich persoonlijk in herkennen. Iedere mens is uniek, niet alleen de zichtbare vaardigheden, maar ook de beleving, ervaringen en daaruit voortkomende leerbehoeften van de deelnemer zijn uniek en daarbij onmisbaar. 
Wij werken daarom uitsluitend op maat!
Een arrangement en offerte komen alleen in samenwerking met de klant tot stand.

De ankerpunten in onze werkwijze zijn:

  • Mensen kunnen en willen wel veranderen, maar willen niet veranderd worden
  • If it is to be, it is up to me
  • Wat kan WEL?!
  • Betekenisvol leren betekent duurzaam leren

Waarom Kameleon!

  • Training VOOR praktijkmensen DOOR praktijkmensen
  • Direct toepasbaar in de beroepspraktijk
  • Meer dan 15 jaar ervaring in training / coaching & opleiding 
  • Ontdek de kracht en veelzijdigheid van ons weerbaarheidsmodel: 'De trechter van ruimte en tijd'
  • Gestoeld op wetenschappelijke modellen en inzichten
  • Sluit aan op eigen unieke beleving en verruimt het handelingsrepertoire onder druk
Kunnen we ergens mee helpen?

Informeer vrijblijvend

Bericht / opmerkingen
logo CRKBO Kameleon is CRKBO geregistreerd waardoor ons scholingsaanbod is vrijgesteld van BTW