Coaching

Teamcoaching

Hoe krijg je een optimaal presterend team?
Het verschil tussen een succesvol en een minder succesvol team zit vaak in de dynamiek binnen het team en de diversiteit qua samenstelling. Kunnen mensen goed met elkaar communiceren? Lijken zij op elkaar, vanuit hun drijfveren? Is het team toegespitst op de taak voor de organisatie?

Teamprocessen zijn unieke processen. Weerbaarheid gaat niet alleen over het individu, maar ook over teamdynamiek en samenwerkingsvraagstukken.
We bieden hierin een vraaggestuurd aanbod. Na een intakegesprek met de opdrachtgever zal nader vorm worden gegeven aan voorwaarden, inhoud en vorm van de coaching en begeleiding van het team. 
De teamcoaching / begeleiding is er op gericht om het team te voorzien van handvatten zodat begeleiding overbodig wordt en de handvatten zelfstandig kunnen worden toegepast. Hoe lang de begeleiding nodig is, is afhankelijk van de teamdynamiek en de faciliteiten die het team krijgt.

Teamcoaching kan zich bijv. richten op:

 • het oplossen van samenwerkingsvraagstukken waar het team niet uitkomt;
 • het behalen van de teamdoelstellingen;
 • het optimaal gebruik maken van elkaars drijfveren en kwaliteiten in relatie tot het takenpakket en de rol in de organsiatie;
 • effectief vergaderen, samen op 1 lijn komen & besluitvorming;
 • intervisiebegeleiding;
 • etc.

Ondersteunend aan de teamcoaching is het inzetten van een persoonlijke- en teamanalyse op drijfverenniveau van Profile Dynamics® van grote meerwaarde. 
 

Individuele coachingstrajecten
Om onafhankelijkheid te garanderen, verwijzen we, in het geval van individuele coachvragen, desgewenst door naar expertise in ons netwerk. Deze coaches / therapeuten hebben kennis van het Kameleon-concept, maar zijn geen onderdeel van Kameleon.

Terug naar het overzicht

Waarom Kameleon!

 • Training VOOR praktijkmensen DOOR praktijkmensen
 • Direct toepasbaar in de beroepspraktijk
 • Meer dan 15 jaar ervaring in training / coaching & opleiding 
 • Ontdek de kracht en veelzijdigheid van ons weerbaarheidsmodel: 'De trechter van ruimte en tijd'
 • Gestoeld op wetenschappelijke modellen en inzichten
 • Sluit aan op eigen unieke beleving en verruimt het handelingsrepertoire onder druk
Kunnen we ergens mee helpen?

Informeer vrijblijvend

Bericht / opmerkingen
logo CRKBO Kameleon is CRKBO geregistreerd waardoor ons scholingsaanbod is vrijgesteld van BTW