Kameleon Professionele weerbaarheid en empowerment

Kameleon is een onderscheidende opleider op het gebied van weerbaarheid en empowerment, met een gedreven nieuwsgierigheid naar het unieke van iedere persoon.

Wij versterken de mentale, fysieke en morele weerbaarheid van mens, team en organisatie. We arrangeren daartoe, in nauwe samenwerking met de opdrachtgever, opleiding en advies, training, coaching en borging.

Onze interactieve programma’s, geven inzicht in persoonlijke en teamprocessen en voeden het vermogen om daarin leerbaar te zijn. Wij maken het, gericht op de behoeften van de deelnemer, mogelijk om vanuit eigen kracht sterk aan het roer van de eigen weerbaarheid te staan. Juíst wanneer dit in een uitdagende context van werk of persoonlijk leven gevraagd wordt.

Graag kijken we naar wat we voor uw organisatie kunnen betekenen.
Hartelijke groet,

Rob van Engelen & Maike Rohde 

Lees meer over ons

Waarom Kameleon!

  • Training VOOR praktijkmensen DOOR praktijkmensen
  • Direct toepasbaar in de beroepspraktijk
  • Meer dan 15 jaar ervaring in training / coaching & opleiding 
  • Ontdek de kracht en veelzijdigheid van ons weerbaarheidsmodel: 'De trechter van ruimte en tijd'
  • Gestoeld op wetenschappelijke modellen en inzichten
  • Sluit aan op eigen unieke beleving en verruimt het handelingsrepertoire onder druk
Kunnen we ergens mee helpen?

Informeer vrijblijvend

Bericht / opmerkingen
logo CRKBO Kameleon is CRKBO geregistreerd waardoor ons scholingsaanbod is vrijgesteld van BTW