Fysieke weerbaarheid

Veel fysieke technieken zijn toepasbaar in een trainingsomgeving, maar helaas niet altijd in de spanningsvolle praktijk. Geen vechtsport-trucs, maar toepasbare vaardigheden die aansluiten op de motorische gelaagdheid van ons brein onder druk. 

Het programma van Kameleon is ontwikkeld door specialisten 'gevaarbeheersing' en fysieke weerbaarheid met achtergronden van politie en justitie maar ook uit de zorg. Zij weten als geen ander dat de training moet leiden tot het daadwerkelijk verhogen van de veiligheid en menswaardigheid van alle betrokkenen.

Dwang of geweld zijn altijd een uiterste middel! Risico's op letsel en schade moeten daarbij tot een minimum beperkt blijven.

Flexibele programma opzet en maatwerk
Het curriculum van Kameleon is opgebouwd in een modulaire opzet. Naast een algemeen basisprogramma is het mogelijk om bepaalde vaardigheden of programma-onderdelen weg te laten of juist toe te voegen. Er is dus geen vaste standaard. Op deze manier kan Kameleon gericht inspelen op de wensen van de opdrachtgever.
Daarnaast behoort het ontwikkelen van technieken of procedures in samenwerking met het team van medewerkers t.b.v. bijv. een specifieke cliënt of context, ook tot de mogelijkheden.

Trainingsaanbod fysieke weerbaarheid:

 • 1 Daagse kennismaking Fysieke weerbaarheid gericht op persoonlijke veiligheid;
 • Meerdaagse basistrainingen fysieke weerbaarheid
 • Doorlopende herhalingscyclus fysieke weerbaarheid (met behulp van interne trainers)
 • Trainer professionele weerbaarheid mentaal, moreel & fysiek
 • Proeve van bekwaamheid voor de certificering van personeel
 • Trainingscyclus RTGB en/of IBTvoor toezichthouders (BOA)
 • Toetsing en certificering RTGB voor BOA's 
 • Vakspecifieke training; zoals veilig ambulant werken, fouilleren, doorzoeken, transport etc.

Waarom Kameleon!

 • Training VOOR praktijkmensen DOOR praktijkmensen
 • Direct toepasbaar in de beroepspraktijk
 • Meer dan 15 jaar ervaring in training / coaching & opleiding 
 • Ontdek de kracht en veelzijdigheid van ons weerbaarheidsmodel: 'De trechter van ruimte en tijd'
 • Gestoeld op wetenschappelijke modellen en inzichten
 • Sluit aan op eigen unieke beleving en verruimt het handelingsrepertoire onder druk
Kunnen we ergens mee helpen?

Informeer vrijblijvend

Bericht / opmerkingen
logo CRKBO Kameleon is CRKBO geregistreerd waardoor ons scholingsaanbod is vrijgesteld van BTW