Onze roots

Kameleon heeft zijn roots in de praktijk van politie en justitie, psychiatrie, verstandelijk gehandicaptenzorg en verslavingszorg. Onderwijs op het gebied van weerbaarheid en empowerment beperkte zich in het verleden al te vaak tot alleen fysieke weerbaarheid of 'platte vaardigheden'. Het ging te vaak om de vaardigheid en niet om de mens en zijn praktijkbeleving.

Vanuit de behoefte om meer mensgerichte en betekenisvolle trainingen te kunnen realiseren, zochten wij de meerwaarde in aspecten zoals prestatiepsychologie, neuropsychologie, competentiemanagement, teamcoaching en NLP. Van daaruit ontwikkelden wij onze eigen vakspecifieke didactiek en coaching.

Al snel bleek dat de door ons samengestelde leerarrangementen ook door onze doelgroepen met overtuiging werden omarmd. 

Kameleon is een ervaren opleidingspartner en onderscheidend door praktijkgerichte en mensgerichte scholingsarrangementen.
Wij geloven in een samenhangende benadering van mens, team en organisatie met een sterk oog voor borging in de dagelijkse beroepspraktijk.

Waarom Kameleon!

  • Training VOOR praktijkmensen DOOR praktijkmensen
  • Direct toepasbaar in de beroepspraktijk
  • Meer dan 15 jaar ervaring in training / coaching & opleiding 
  • Ontdek de kracht en veelzijdigheid van ons weerbaarheidsmodel: 'De trechter van ruimte en tijd'
  • Gestoeld op wetenschappelijke modellen en inzichten
  • Sluit aan op eigen unieke beleving en verruimt het handelingsrepertoire onder druk
Kunnen we ergens mee helpen?

Informeer vrijblijvend

Bericht / opmerkingen
logo CRKBO Kameleon is CRKBO geregistreerd waardoor ons scholingsaanbod is vrijgesteld van BTW