De naam 'Kameleon'

De kameleon heeft de unieke eigenschappen om de intensiteit van zijn kleur af te stemmen op de aard van het moment. Een kameleon kan hierdoor zeer verrassend en opvallend aanwezig zijn, maar ook in de achtergrond van zijn omgeving bijna onzichtbaar, alert, scherp, beheerst en strategisch.

Deze unieke eigenschappen maken de kameleon tot een uitermate veerkrachtig en expressief dier die, als het nodig is ook het achterste van zijn tong laat zien. De kameleon, een symbool voor veerkracht, weerbaarheid en interactie met de omgeving is daarmee een krachtige metafoor voor ons bedrijf!

Waarom Kameleon!

  • Training VOOR praktijkmensen DOOR praktijkmensen
  • Direct toepasbaar in de beroepspraktijk
  • Meer dan 15 jaar ervaring in training / coaching & opleiding 
  • Ontdek de kracht en veelzijdigheid van ons weerbaarheidsmodel: 'De trechter van ruimte en tijd'
  • Gestoeld op wetenschappelijke modellen en inzichten
  • Sluit aan op eigen unieke beleving en verruimt het handelingsrepertoire onder druk
Kunnen we ergens mee helpen?

Informeer vrijblijvend

Bericht / opmerkingen
logo CRKBO Kameleon is CRKBO geregistreerd waardoor ons scholingsaanbod is vrijgesteld van BTW