Meer informatie over morele weerbaarheid

De essentie van Morele Weerbaarheid 
Bij reflectie gaat het niet alleen om het terugkijken op wat je 'kunt of doet', waar je 'macht', of 'onmacht' ervaart, maar juist op de daaraan onderliggende persoonsaspecten. Eigen normen en waarden, emoties, cultuur, overtuigingen die je hebt over jezelf, de organisatie of het team, zijn misschien nog wel belangrijker bij de wijze waarop je het werk beleefd en waarin je uitgedaagd wordt. 
Het oordeelvrij en diepergaand beschouwen en bespreken van persoonlijke belevingen, dilemma's en keuzes, is een essentiele pijler van de Morele weerbaarheid van zowel het individu als van het team.

De kracht van reflectie, leren door eigen inzicht
Kameleon heeft de overtuiging dat het voor weerbaarheid van professionals, essentieel is om inzicht te vergroten in de subjectiviteit van ervaringen en emoties. Advies en feedback zijn lang niet altijd helpend en soms zelfs belemmerend voor weerbaarheid.

Vangnetfunctie van het team
Daar waar medewerkers van een organisatie met elkaar trainen is het belangrijk om niet (te snel) te veroordelen. Beleving van een situatie en gedrag is zeer subjectief. Handelen onder de druk van het moment geeft hieraan een extra dimensie. Het zoeken naar elkaars kracht en leren van elkaars inzichten geven acceptatie en versterken het onderlinge draagvlak veel meer dan het benadrukken van elkaars verschillen.

Kameleon versterkt de morele weerbaarheid door:

  • het belichten en laten ervaren van de kracht van subjectiviteit om een oordeelvrije en onderzoekende attitude en teamsfeer te stimuleren;
  • het trainen van unieke gespreksmethodieken, waarmee zelfreflectie en de coaching van de reflectie van anderen wordt gefaciliteerd. Het helpt om samen met collega’s, persoonlijke vraagstukken met een emotionele waarde, op een veilige en betrokken wijze bespreekbaar te maken;
  • het vergroten van inzicht in de verwerking van emotioneel beladen gebeurtenissen in relatie tot een passende nazorg op zowel individueel- als groepsniveau;
  • het scholen van taakaccenthouders om effectief te debriefen en begeleiden na indrukwekkende gebeurtenissen.

Terug naar het overzicht

Waarom Kameleon!

  • Training VOOR praktijkmensen DOOR praktijkmensen
  • Direct toepasbaar in de beroepspraktijk
  • Meer dan 15 jaar ervaring in training / coaching & opleiding 
  • Ontdek de kracht en veelzijdigheid van ons weerbaarheidsmodel: 'De trechter van ruimte en tijd'
  • Gestoeld op wetenschappelijke modellen en inzichten
  • Sluit aan op eigen unieke beleving en verruimt het handelingsrepertoire onder druk
Kunnen we ergens mee helpen?

Informeer vrijblijvend

Bericht / opmerkingen
logo CRKBO Kameleon is CRKBO geregistreerd waardoor ons scholingsaanbod is vrijgesteld van BTW